NGÀY LỄ TÌNH YÊU
Valentine Day

Phan Anh Dũng biên soạn

14/2 – ngày yêu thương của các lứa đôi

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết trên trang “Cỏ Thơm” theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.