Xin Ơn Nhau Cuộc Đời – Nhạc & lời: Trường Sa

Phan Anh Dũng biên soạn

Tác giả Phan Anh Dũng:… Chúng tôi cũng chợt nhớ đến ca khúc “Xin Ơn Nhau Cuộc Đời” mà anh Trường Sa đã gửi bản nhạc và hòa âm từ lâu nhưng mãi đến tháng 6 năm 2022 Tâm Hảo mới thu âm xong và thực hiện youtube…Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.