NHỚ VỀ BIẾN CỐ NGÀY 11 THÁNG 9, 2001

Biên soạn: Phan Anh Dũng

(nguồn: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1069&Itemid=46)

bar_divider

“God Bless America” – Tranh của Họa Sĩ Vi Vi (Hoa Kỳ)

September 11, 2001 Video – What We Saw” (youtube) – từ tư nhân ở cao ốc gần Twin Towers

9/11 – Mười Năm Sau” (youtube) – Thực hiện: Việt Hà – Đài Á Châu Tự Do (RFA)

Nghĩa Cử Đẹp Ngày 11 tháng 9, 2001” (youtube) – Thực hiện: Vũ Hoàng  Đài Á Châu Tự Do (RFA)

+ “Biến Cố 9/11 – Mười Năm Nhìn Lại, Cám Ơn Nước Mỹ” (pdf) – Trần Củng Sơn (CaliToday)

+ Xin Thượng ĐếNguyễn Thị Ngọc Dung

+ “Hai Nạn Nhân người Mỹ gốc Việt đi vào lịch sử biến cố 9/11” (pdf) – Đỗ Dzũng (Người Việt) 

+ “Boat Lift” (youtube) – Di tản nửa triệu người ra khỏi “hòn đảo” Manhattan bằng tàu ngày 9/11/2001

+ The National September 11 Memorial – Đài Tưởng Niệm 9/11 – khánh thành năm 2011 ở New York City

+ 9/11 Research – Nghiên cứu để tìm hiểu sự thật về Biến Cố 9/11

Tranh “9-11 Anniversary” – Họa sĩ Prack, NY