DÒNG NHẠC CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN THIỆN TƠ (1921-2022)

Phan Anh Dũng biên soạn

Một trong những nhạc sĩ thuở ban đầu của nền tân nhạc Việt Nam, chịu ảnh hưởng nhạc lãng mạn trữ tình của Tây Phương …

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống
.

************