NHÀ VIỆT NAM
TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ THẨM OÁNH (1946-1996)

Phan Anh Dũng biên soạn

Tác giả Phan Anh Dũng tổng hợp một số bài viết về nhạc sĩ Thẩm Oánh cùng các sáng tác của ông.

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.