Pham Nga_logo 2

bar_divider

Pham Viet Hung_buttonHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Phạm Việt Hùng, bút hiệu Phạm Nga, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1960-1967 (lớp tam/nhị/nhứt C 1964 – 1967).

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Phạm Việt Hùng, bút hiệu Phạm Nga.

bar_divider