NĂM NAY, LỄ VU LAN TRẮNG TỨC TƯỞI…

Phạm Nga

Trong tùy bút Một Bông Hồng Cho Cha (1994), nhà văn Võ Hồng đã viết:

“Ngày Vu Lan, nhiều chùa tổ chức lễ hội ‘bông hồng cài áo’. Hoa hồng tượng trưng cho mẹ. Để tỏ lòng thương nghĩ tới cha, nhiều nơi buộc thêm dải nơ tượng trưng cho cha. Cha còn: nơ xanh. Cha mất: nơ trắng. Lễ đường xếp thành bốn dãy, dãy cha mẹ song toàn, hoa hồng, nơ xanh. Mẹ còn, cha mất: hoa hồng nơ trắng. Mẹ mất, cha còn: hoa trắng, nơ xanh. Mẹ cha đều mất: hoa trắng, nơ trắng. Người dự lễ đứng theo hoàn cảnh của mình… (Một Bông Hồng Cho Cha – Võ Hồng)

Nếu năm nay, cách nào đó (trong mơ?) lễ hội ‘Bông hồng cài áo’ mùa Vu Lan Báo Hiếu vẫn được tổ chức, trên ngực áo nhiều người dự lễ, cái màu-trắng-tang-tóc sẽ lạnh băng phủ lấp đâu mất cái màu-hồng-may-mắn đã có các năm trước… Đó là những người con vừa tức tưởi mất cha hay mất mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ bởi trận dịch thảm khốc còn đang hoành hành…

PHAM NGA ghi

(Tháng 8-2021, Covid tang tóc)