Chiều xuân tươi mát

Gió bay vào hồn

Có bàn tay cao

Trúc bình êm dịu

Từ phương xa nào

Huy Cận