Nối vòng tay lớn

Trịnh Công Sơn

Rừng núi dang tay nối lại biển xa.

Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà.

Mặt đất bao la, anh em ta về,

Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng,

Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam.

Cờ nối gió đem vui nối ngày,

Dòng máu cuốn con tim đồng loại

Dựng tình người trong ngày mới

Thành phố nối thôn xa vời vợi,

Người chết nối linh thiêng vào đời,

Và nụ cười nối trên môi.

Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay,

Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi,

Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo,

Từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền biển xanh sông gấm nối liền  một vòng tử sinh …