Bên gốc mai già xuân vắng vẻ

Âu sầu thiếu nữ khóc hoa mai

Hoa mai đã tạ, lá mai vàng

Vàng úa đầu cành rủ bóng dương

Lác đác mai già rơi mặt đất *

Hoa xưa thành quả, quả nay tàn

(Ký tên bức vẽ: “Nghĩa 73”)

Ghi chú:

* Câu 5, Tập Giai Phẩm chép :

Lác đác mai vàng rơi mặt đất

Khi đánh máy lại, chúng tôi xin được chép theo nguyên bản :

Lác đác mai già rơi mặt đất

* Đoạn thơ 6 câu này gồm những câu thứ 3 đến câu thứ 8, được trích từ nguyên bản bài “Hoa Rụng” của J. Leiba, tên thật Lê Văn Bái, đăng trong quyển Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân, Nhà Xuất Bản Hoa Tiên, Sài Gòn, 1968.

– Quyển này đã được in lại nhiều lần trước năm 1975.

– Nhà Xuất Bản Văn Học, Hà Nội  tái bản năm 1999.

  In theo bản in lần đầu Nguyễn Đức Phiên xuất bản năm 1942 do nhà thơ Xuân Tâm cung cấp.