____     Lời Giao Cảm    ____

* Tác phẩm này hoàn thành với sự mong ước chung, tuy nhiên đây cũng là biểu tượng cho sự cố gắng và hăng say đầu tiên của chúng tôi nên vẫn còn nhiều điểm sơ suất mong các bạn thông cảm cho và nên cho đó là những “kỷ niệm” vậy.  ___

(Chữ ký trong hình : NGHIỆP)

* Chủ trương :                      – Nguyễn Anh Tài

* Phối hợp :                         – Phạm Văn Thu

                                             – Hồ Quang Kinh Luân

* Trình bày và minh họa :   – Huỳnh An Nghĩa

                                             – Nguyễn Tuấn Khanh

* Kỹ thuật :                          – Mai Thanh Nhân

* Hợp tác đặc biệt :

                                            – Trần Đình Lai

                                            – Ôn Tường An

                                           – Huỳnh Quang Thuần

                                           – Tiền Lạc Quan

                                           – Lê Tiên Sinh

                                           – Trần Quốc Thắng

                                           – Trần Minh Đức

                                           – Lý Thuận Nghiệp

                                           – Dương Hòa Minh

                                           – Nguyễn Đức Bình

                                           – Bùi Long Thạch

                                           – Tú Dầu