NÁT ÓC !  NÁT ÓC !  NÁT NÃO !  NÁT TIỂU NÃO !  NÁT …

NÔNG DÂN QUA SÔNG

Bên bờ sông, một nông dân Mã Lai đứng ôm một bó cỏ tết, cạnh một con cọp nuôi và một con dê.  Anh ta đang rầu rĩ không biết tính sao để qua sông, tất cả vì chiếc thuyền của anh chỉ chở được anh và một trong ba thứ trên.  Anh không thể qua mà bỏ chú cọp với chú dê gần nhau được vì tuy cọp nhà nhưng có thể đớp bậy, mà cũng không thể để bó cỏ với bà dê vì bà nầy đói bụng thường trực.  Kết quả là anh phải chờ các đấng lớp 12AB tới cứu anh ta và các bạn đừng lo, cứ tới giúp, cọp nhà mà !

MŨ QUAN

Vua Sùng Chính bên Trung Hoa, chọn quan Thượng Thư theo một cách đặc biệt.  Ngài kêu ba vị quan tài ba nhất và nói :

“Trẫm có năm chiếc mũ, ba màu trắng, hai màu xanh, Trẫm sẽ đặt trên đầu mỗi khanh một chiếc, mỗi khanh chỉ có thể thấy mũ của hai người bên cạnh, ai nói đúng màu mũ mình đang đội trước thì sẽ làm quan Thượng Thư.”

Đặc biệt Ngài còn nói thêm : “Mỗi khanh có quyền được sự mách nước, cố vấn của các Kít-Sình-Ngử (tên Tàu của chữ Kissinger) lớp 12AB, cố vấn nào giúp cách suy luận tìm ra trúng thì Trẫm sẽ biếu không một nàng công chúa “hết xẩy” và được ở miễn phí cung điện Trẫm tại 929 Trần Hưng Đạo Cholon.”

Okê ! Các bạn nhào vô (để cố vấn, dĩ nhiên) gấp.

o0o

Danh ngôn đáng nhớ :

– “Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả”

– “Người ta, người mọi, mọi người cũng giống người ta”

– “Con dòng, con giống, giống con mới thật con dòng”