Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5679813j)

 

Phong hoa dieu hanh TVK 01Trang bìa ngoài

Tựa

PHONG HÓA ĐIỀU HÀNH

§1. Nhơn đức riêng các đứng làm lớn

§2. Vua Hen-ri-cô thứ IV

§3. Vua Lu-Y thứ XIII

§4. Ông tướng Tu-ren-ne

§5. Lý đoán đáng nhớ

§6. Kẻ làm phước mà không cầu phần thưởng

§7. Truyện con hiếu thảo

§8. Truyện hai anh em thương yêu nhau

§9. Truyện con thương yêu mẹ cách lạ lùng

§10. Truyện đời xưa, ông vua Ko-no-è và ông quan Mi-ran-nê

§11. Truyện hai người thách nhau đánh lộn

§12. Chẳng khá đoán xét ai khi còn trẻ mới lỗi một phen

§13. Truyện con có lòng cùng cha mẹ

§14. Truyện người bán vườn lận

§15. Truyện kẻ làm phước mà chẳng muốn khoe danh

§16. Chuyện thú vật mà cũng biết ơn

§17. Truyện kẻ có lòng mạnh mẽ mà chịu gian nan

§18. Truyện người Hồng-mao kia

§19. Truyện kẻ nên sang mà còn mang phận cũ

§20. Truyện người mẹ tha cho kẻ giết con một mình

§21. Anh hùng Ma-No-E

§22. Đức-Thầy Vê-Rô D’ Adran lấy lòng bao dung với kẻ thù ghét và cáo gian mình cùng vua là thế nào

§23. Đức-Thầy Vê-Rô trả ơn cho kẻ làm oán là thế nào

§24. Ông Giám là người trung thần và đạo đức là thế nào

§25. Vua Gia-Long khôn ngoan tra xét sự phao vu là thế nào

§26. Quan Cung-Trung-Phúc làm gan dạ là thế nào

§27. Ông quan Dinh-Trung tỏ lòng vững vàng mạnh đạo là thế nào

§28. Truyện vua kia xữ kiện con ngựa

§29. Tiền căn báo hậu

§30. Truyện con chó trung tín mà phải chết oan

§31. Truyện kẻ gian lại mắc oan

§32. Truyện An-Ro-Lê và con sư tử

§33. Truyện con sư tử và con chó

§34. Truyện người nữ góa kia, tên là Tê-Rê-Sa, có năm đứa con

§35. Truyện ông thầy cả kia trong nước Pha-Lang-Sa

§36. Truyện một người nữ dòng ông thánh Phao-Lồ tên là Hê-Lê-Na

§37. Truyện hai đứa con trẻ

§38. Truyện ông phú trưởng giả có nhiều con trai

§39. Truyện con trẻ kia ở thành Pa-Ris

§40. Truyện một người phá của quá, và một người hà tiện quá

§41. Truyện vua kia và một người chăn chiên

§42. Truyện vua Phan-Xi-Cô thứ nhứt cùng một người đốt than

§43. Truyện người kia, tên là Giang Bao-Ti-Xi-Ta, ở bên nước Ar-Mô-Ri-Ca

§44. Truyện vua nước Prus-Se tên là Phê-Đê-Ri-Cô

§45. Truyện ông thánh Ê-Loi trong nước Pha-Lang-Sa

§46. Truyện một đứa con người khó khăn

§47. Truyện một người mọi già mất con mà thương tiếc là thế nào

§48. Truyện người mọi có đạo tên là Tôm

§49. Đầu bếp mê uống rượu bị bắt

§50. Cách thế kiếm tiền cất nhà thờ

§51. Vua Hen-Ri IV và người dân

§52. Con trẻ mê ăn

§53. Về sự xem chẩng thấy

§54. Ông Thánh Phan-Xi-Cô Sa-Lê-Xi-Ô với chủ con ngựa

§55. Hai người đặng lợi

§56. Kẻ chẳng tin có Đ. C. T.

§57. Kim đồng hồ

§58. Truyện con trẻ dọn mình rước lễ bao đồng

§59. Kẻ có lòng tốt đặng thưởng

§60. Kẻ thông biết mới nên nói

§61. Truyện con trẻ hiếu thảo

§62. Con trẻ tiết kiệm

§63. Truyện thầy thuốc kia

§64. Truyện quan tướng De Saxe

§65. Truyện một người tội được tha khỏi tù

§66. Ông Christophe Colomb và cái trứng gà

§67. Truyện ông thánh Carôlô Bôrômèô Giám mục.

§68. Truyện Gioang và Maria là hai anh em

§69. Về bao tử và phần thân thể

§70. Về hoa hồng, cây nho và gié lúa

§71. Những loài có hình xấu thường nó cũng có tính xấu

§72. Về con chó và con mèo

§73. Về con lừa và ống sáo

§74. Về con đom đóm

§75. Chuyện con chó sói cùng chiên con

CỜ BẠC NHA PHIẾN

Về Cờ bạc

Quê phụ đồ yêu giái

Vợ khuyên chồng thơ 1

Vợ khuyên chồng thơ 2

NHA PHIẾN

Nha phiến là vật thế nào ?

Giải nha phiến từ

Chước từ

Tờ đế nha phiến

Văn tế nha phiến

Mục lục

Trang cuối

PDF Phong Hóa Điều Hành – Cờ bạc Nha phiến – 1898 – P. J. B. Trương Vĩnh Ký