bar_divider

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Tô Văn Cấp, bút hiệu Captovan, Philato, Phuhotrac; cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1955-1962, hiện đang định cư tại California Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp khóa 19 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, phục vụ tại binh chủng TQLC cấp bực sau cùng là Thiếu tá.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn anh Tô Văn Cấp, bút hiệu Captovan, Philato đã cho phép chúng tôi đăng lại những bài viết của anh.

bar_divider

SÁCH:

BÀI VIẾT: