Dinh Anh Tuan_logo 2

bar_divider

Dinh Anh TuanHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Đinh Anh Tuấn, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1965-72. Anh hiện đang định cư ở Texas, Hoa Kỳ.

“….Xa Việt Nam quá lâu nên VIẾT là một cách trau dồi tiếng Việt cho trọn tình hoài hương và ngăn ngừa bệnh Alzheimer…”  

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Đinh Anh Tuấn.

bar_divider