Quach Vinh Thien - Chinh Phu Ngam_logo 2

Quách Vĩnh Thiện phổ nhạc

(nguồn: www.thienmusic.com)

bar_divider

QuachVinhThien - photo
Quách Vĩnh Thiện

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô và các bạn đồng môn 21 bài hát Chinh Phụ Ngâm, nguyên tác của Đặng Trần Côn, được bà Đoàn Thị Điểm dịch từ chữ nho ra chữ nôm bằng thể thơ Song Thất Lục Bát dài 412 câu thơ và được anh Quách Vĩnh Thiện phổ nhạc.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Quách Vĩnh Thiện đã cho phép chúng tôi đưa lên website của Hội.

bar_divider

Lời tựa Chinh Phụ Ngâm

BiaTapNhac-ChinhPhuNgam

bar_divider

Chinh Phụ Ngâm 1 – Nợ Núi Sông

Logo-ChinhPhuNgam-1

 1. Thuở Trời Đất Khách Má Hồng – Hương Giang
 2. Nợ Núi Sông – Thùy Long
 3. Chia Tay – Hoàng Quan
 4. Gió Cát – Mỹ Dung
 5. Lạnh Lùng – Mai Thảo
 6. Hồn Tử Sĩ – Thùy Long
 7. Chinh Phu – Hương Giang
 8. Nhớ Chàng – Mỹ Dung
 9. Tương Tư – Mai Thảo
 10. Lo Âu – Hương Giang
 11. Lòng Thiếp – Mỹ Dung

bar_divider

Chinh Phụ Ngâm 2 – Vinh Quang

Logo-ChinhPhuNgam-2

 1. Nguyệt Hoa – Hương Giang
 2. Nhớ Nhung – Hạ Trâm
 3. Hồn Mộng – Mai Thảo
 4. Giấc Mộng – Quang Minh
 5. Tuổi Xuân – Quỳnh Lan
 6. Xuân Vàng – Mai Thảo
 7. Oán Sầu – Hương Giang
 8. Ước Mơ – Quỳnh Lan
 9. Vinh Quang – Xuân Phú
 10. Kết Duyên – Hương Giang

bar_divider

Quách Vĩnh Thiện

http://www.thienmusic.com

http://www.youtube.com/user/thienmusic

https://twitter.com/thienmusic

https://www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Image et en Musique :

http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm

Président

ACTV

Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne

( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )

bar_divider