Tran Huu Phuc Tien_logo 2

bar_divider

Tran Huu Phuc Tien - photoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Trần Hữu Phúc Tiến, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1973-1980.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Trần Hữu Phúc Tiến.

bar_divider