CHO THẦY ĐỔI TÊN EM

(Thân tặng Tâm, vài suy nghĩ của thầy về tác dụng “facebook” mà em đang làm với tấm lòng của TÂM)

GS Võ Văn Trưng

Cho thầy đổi tên Tâm .. “cầu nối”
Nối thời gian, ký ức, tâm tư
Nối dĩ vãng về vui hiện tại
Biến khô cằn thấm ướt bờ mi

cho thay doi ten em 01Thế mới biết, CHÚNG MÌNH ĐỒNG CẢM
CÙNG KHUNG TRỜI VĂN HÓA LẠC LONG
Từ tấm bé tâm hồn nhân bản
Nghĩa tình son giữ tận đáy lòng

Và vì vậy, nửa vòng trái đất
Gọi gặp nhau, kỷ niệm học trò
Ai cũng thấy, ngôi trường mái đỏ
Hành lang dài, vẳng tiếng Thầy Cô

Hạnh phúc đến gọi tìm hạnh phúc
Nước bờ mi hội tụ thành sông
Sông kỷ niệm không bao giờ cạn
Chảy đời đời về bến LẠC LONG ..

5/29/2017