Đố ai xóa sạch ?

Võ Văn Trưng

Le Van Chieu 3

Xuất xứ bài thơ

Sáng sớm ngày 04.02.2018 lúc 7:36 AM, nhận được tin nhắn của người học trò cũ : “Thầy ơi, sân trường nhìn thấy trống trơn, dấu tích xưa cũ bị xóa bỏ hết rồi” và em đã gửi kèm theo hình chụp vị trí nơi đặt tượng cụ Trương và cột cờ ngày trước. Thế là bài thơ này chào đời “mang tiếng khóc oa oa của ông giáo già cuối đời vẫn còn lẩm cẩm” .. và xin gửi tặng những thầy cô đồng nghiệp và các thế hệ học trò còn thương, còn nhớ mái trường Petrus Ký.

Do ai xoa sach 01

Trương Vĩnh Ký danh vang thế giới

Có sá gì “một góc Việt-Nam” ?

Tượng đã mất, công trình nào mất

Văn hóa vào hồn mãi vẻ vang

Đảng cộng sản xóa hồn dân tộc

Giam những người yêu nước đấu tranh

Tự do sống với đời vô cảm

Mặc cho Tàu cai trị Việt-Nam

Và vì thế trường xưa mất tượng

Dấu cột cờ bôi xóa sạch trơn

Đảng cộng sản sợ hồn Vĩnh Ký

Nhắc muôn đời độc lập Việt-Nam

Cùng số phận tiền nhân giữ nước

Trang sử hùng rút gọn ngàn năm

Những buổi lễ gọi hồn dân tộc

Dẹp bỏ dần chuyện chống ngoại xâm.

Đảng kiên định chôn vùi lịch sử

Tiếp tay Tàu xóa vết Văn-Lang

Đố ai xóa được hồn Vĩnh Ký

Từ đầu đời đã có Việt-Nam

Phút “mộng du” đôi vầng thơ lạc

Giòng lệ buồn thương nhớ mênh mang.

Long Beach, 9:20 AM 2018/02/04

Võ Văn Trưng