Chính danh trong chuyện Hoàng sa

GS Võ Văn Trưng

tu-si-Hoang-Sa-600x3721

Từ góc độ “chính danh” nhìn kỹ
Tự hỏi lòng đâu chuyện Hoàng Sa
Tổ quốc mình Tàu gọi Tam Sa
Lũ xâm lược đảng ta kết bạn

Phạm Văn Đồng công hàm ấn ký
Thuở hai miền vĩ tuyến phân đôi
Sao miền Bắc âm thầm dâng đảo
Đảng cấm dân không chống bạn Tàu

Từ dạo đó, Tàu cùng với đảng
Dựng chiêu bài thống nhất giang sơn
Bao xương máu thanh niên miền Bắc
Thề một lòng sinh Bắc tử Nam

Lê Đức Thọ đã từng tuyên bố
Chiếm Hoàng Sa, bạn giữ giùm ta
Để Ngụy giữ có ngày sẽ mất ?
Bốn chữ vàng “bạn quý Trung Hoa”

Nay vỡ lẽ biển Đông Tàu chiếm
Đất nước mình, ngưỡng cửa đại dương
Trong chiến lược từ kim đến cổ
Chiếm Việt-Nam, Tàu lập tuyến đường

Ai đúng sai, chính danh còn đó
Ai liều mình đánh trả Tàu ô
Ai đã bán Hoàng sa cho địch
Ai chịu làm thân phận Hán nô.

60207-cong-ham-pham-van-dong
Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng

Võ Văn Trưng

Long Beach, 19.01.2018