GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG 

GS Võ Văn Trưng

(Thân gữi Nguyễn Hữu Tâm) 


StatuePKy02
Em đứng đó,  vĩ nhân còn đó
Thầy ngồi đây, góc biển chân trời
Một nhịp nối vô hình vô sắc
Tình thầy trò … thực mộng chơi vơi

Nền văn hóa Cộng Hòa không mất
Nuôi tình ta đạo hạnh ngày xưa
Giấy lời phê tự tay thầy viết
Em ngoài đời học hạnh làm gương

Em vẫn giữ hào quang Petrus
Vẫn nặng lòng gìn giữ tượng xưa
Em vẫn sống trọn tình trọn nghĩa
Động lòng già viết vội vầng thơ …

USA 4/9/2017
Thầy Trưng