“NỖI OAN THẾ KỶ”

GS Võ Văn Trưng

noi-oan-the-ky-3Trương Vĩnh Ký : vĩ nhân yêu nước
Ta tự hào .. hậu bối, tiền nhân ?
Trong tim óc .. đâu đời trong sáng
Có một phần yêu nước vĩ nhân

Nay nhân chứng : “NỖI OAN THẾ KỶ
Nguyễn Đình Đầu : QUYÊT XÓA BẤT CÔNG
Cả chế độ bạo tàn, phản quốc
Quyết bôi đen một bậc vĩ nhân

Là hậu bối, từ Trương Vĩnh Ký
Ta kiêu hùng, từ thấy đời ta
Từ niên thiếu hồn ta “Vĩnh Ký”
Nguyện đời đời .. Người sống trong ta

Thân tặng Thầy Cô và học sinh trường PETRUS KÝ, dịp quyển sách “Nổi Oan Thế Kỷ” của sử gia Nguyễn Đình Đầu bị cấm lưu hành tại Việt Nam.
Xin đọc tin BBC ngày 10.01.2017 

http://www.bbc.com/vietnamese/media-38561436

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38561438

Nỗi oan chưa được phép giãi bày: Cuốn sách của nhà nghiên cứu văn hoá/văn học … Nguyễn Đình Đầu về Pétrus Ký

Võ Văn Trưng