Anh hỏi em 

GS Võ Văn Trưng

Anh hoi em 01

Em có biết đông tàn chưa nhỉ ?
Chuyện ngày xưa anh đã làm thơ 
Khi thương tiếc cành khô nhớ lá
Hay thì thầm bên gối cùng mơ ..

Nay đông đến sao lòng thương nhớ ?
Một vĩ nhân lặng lẽ .. nhà mồ
Lời trăn trối bia ghi dòng chữ
“Hãy thương tôi, xin hãy thương tôi” ..

Ta tự hỏi còn bao người nhỉ
Có cơ duyên, hay chỉ có mình 
Lòng bức rứt đêm về trăn trở
Nhìn nhà mồ .. đầu cúi lặng thinh

Anh hoi em 02

LongBeach 1/4/2018 
Võ Văn Trưng