Nỗi buồn song tịch

GS Võ Văn Trưng

thang-tu-tinh-cu-2Em trở lại quê nhà .. song tịch
Hồn Việt-Nam dày xéo tim em
Những nỗi khổ nhân quyền đã mất
Những nhà tù yêu nước mọc thêm
Em bỗng thấy quê người tạm trú
Một khung trời được sống bình yên
Dù ray rức thương nhà nhớ nước
Tiếng dân oan trăn trở giấc nồng
Đời song tịch nổi buồn yêu nước
Bởi hồn ta trót đã Việt-Nam

(Thân tặng Tâm và những người VN đang mang song tịch và mang những “nổi đau Việt-Nam” – thầy Võ Văn Trưng)