Thao thức

GS Võ văn Trưng

thao thucHai góc trời Âu Mỹ cách xa
Ta vẫn nối thầy trò tình nghĩa
Ta vẫn thấy muôn vàn kỷ niệm
Từ đáy hồn vẫn sống trong ta

Em chúc thầy “thân tâm an lạc”
THÂN THÌ TÀN, TÂM VẪN BÂNG KHUÂNG …
Như em bước, chân người song tịch
Đường quê hương gọi nhớ trời xa

Thầy cũng thế thân già, tâm bệnh
Ở nơi này nghe rõ quốc kêu
Đời song tịch, dù hồn lìa xác
Thân tàn phai tâm vẫn Việt-Nam

Đêm đã khuya, gửi vầng thơ lạc
Thương tặng em XA TẬN GÓC TRỜI

Võ văn Trưng, ngày 02.07.2017