MÚI CAM VÀ TỪNG MẢNG ĐỜI 

GS Võ Văn Trưng

Nếu ta bóc quả cam nhiều múi
Đời chúng ta cũng giống quả cam
Những mảng sống trong từng góc nhỏ
Không khác gì múi của quả cam

mui camQuả cam ngọt NGỌT TỪNG MÚI NHỎ
ĐỜI BIẾT VUI, VUI HẾT MẢNG ĐỜI
ĐỌC MỘT CHỮ Chính Tay Mình Viết…
ĐỜI LÀM THẦY NGỌT LỊM HỒN TÔI

Từ bục giảng MẮT NAI NGƠ NGÁC
ĐẸP VÔ CÙNG THẾ GIỚI TUỔI THƠ
Tôi đã giữ HỒN TÔI TỪ ĐÓ
Viết cho AI  .. MI ƯỚT CHỮ MỜ …

Long Beach, 03/09/2017

(Thân tặng Van Tam Vuu – người trực tiếp cho tôi đọc lại được chữ mình – và qua đó XIN TẶNG TẤT CẢ HỌC TRÒ CŨ, những thành viên đã để lại trong quảng đời làm Thầy. THẾ GIỚI TUỔI THƠ CỦA CÁC EM, QUA ÁNH MẮT CÁC EM mà tôi nhìn ra được từ bục giảng. NHỮNG ÁNH MẮT HỒN NHIÊN, VÔ TƯ, TRONG SÁNG CỦA CÁC EM SẼ MÃI MÃI LÀ TẤM GƯƠNG ĐỂ THẦY TỰ SOI TÂM HỒN MÌNH)