MÙA THU CANADA

GS Võ Văn Trưng

(Yêu tặng Phước Liên, hiền thê 78, mà lúc nào trong mắt nhau, Em vẫn là NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM ..

Cám ơn Trời Phật cho anh có em và CHO ĐÔI MẮT ANH VẪN CÒN THẤY EM NHƯ THUỞ BAN ĐẦU “TRỐN HỌC TÌM NHAU”)

 

GS Vo Van Trung 03
Ngày cưới Thầy Trưng và Cô Liên

Đời thường gọi sao tôi lãn mạn
Thật lòng tôi chỉ thấy tình yêu 
Chỉ một chữ MÀ MUÔN NGÀN Ý
SẮP CUỐI ĐỜI … AI TRỌN CHỮ YÊU 

 

Cám ơn em ĐÃ GỢI MÃNG TÌNH (*)
Tưởng đã mất MÙA THU XỨ LẠ
Sắc phong đỏ vẫn hồng ĐÔI MÁ
Tình YÊU đầy lấp cạn VẾT NHĂN

GS Vo Van Trung 05
Thầy Trưng, Cô Liên và 2 học trò củ – Ảnh chụp tháng 9 2017

 (*) Đó là ông học trò “sồn sồn” tên Tâm đã Chat với tôi suốt đêm, đến khi tôi lạc vào mùa thu Canada. Xin cám ơn em …
Long Beach, 9/27/17