Chuyện Đời Xưa

Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích – 1914

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://vietmessenger.com/books/?title=chuyen%20doi%20xua)

Chuyen doi xua 1914 PK - trang bia truoc

Ý SÁCH CHUYỆN ĐỜI XƯA

Kêu [1] rằng: CHUYỆN ĐỜI XƯA, vì nó là những chuyện kẻ lớn trước ta bày ra để mà khen sự tốt, chê sự xấu cho người ta sửa cách ăn, nết ở cho tử-tế.

Ta cũng có thêm một hai chuyện thiệt tích mà có ý-vị vui, dễ tức-cười, cũng để cho người ta thấy khen mà bắt-chước, thấy chê mà lánh.

Góp-nhóp trộn-trạo [2] chuyện kia chuyện nọ, in ra để cho con nít tập đọc chữ quốc-ngữ, cùng là có ý cho người ngoại-quốc muốn học tiếng Annam, coi mà tập hiểu cho quen.

Nay ta in sách nầy lại nữa: vì đã hết đi, cũng vì người ta dùng sách nầy mà học tiếng, thì lấy làm có ích. Vì trong ấy cách nói là chính cách nói tiếng Annam ròng [3] có nhiều tiếng nhiều câu thường dùng lắm.

P. J. B. TRƯƠNG-VĨNH-KÝ

[1] Gọi
[2] Góp nhặt
[3] Hoàn toàn

MỤC LỤC

 1. Con Chồn Với Con Cọp
 2. Chàng Rể Bắt Chước Cha Vợ
 3. Con Cóc Tía Với Con Cọp Và Con Khỉ
 4. Thằng Chồng Khờ
 5. Hai Thầy Đi Làm Đám
 6. Thằng Khờ Đi Mua Vịt
 7. Đặt Lờ Trên Ngọn Cây
 8. Nhơn Vật Đạo Đồng
 9. Nói Láo Mắc Nói Láo
 10. Láo Dinh Láo Quê
 11. Kén Rể Hay Trớ-Trinh Láo-Xược
 12. Bụng Làm Dạ Chịu
 13. Cháu Nói Láo Hại Chú Trả Thù
 14. Thầy Pháp Râu Đỏ
 15. Bốn Anh Tài
 16. Bạn Học Trò, Một Người Đậu, Một Người Rớt
 17. Trên Vua Dưới Tôi
 18. Đút Sáp Cho Cọp Ăn Khỏi Chết
 19. Trách Người Ít Đánh Chầu
 20. Cha Điếc, Mẹ Điếc, Con Điếc, Rể Điếc
 21. Thằng Cha Nhảy Cà-Tứng
 22. Hai Anh Sợ Vợ
 23. Mẹ Chồng Nàng Dâu Ăn Vụng
 24. Tích Hang Ông Từ-Thức
 25. Cọp Bị Đá
 26. Cọp Mắc Đuôi Trong Bụi Dừa Nước
 27. Ăn Trộm Và Cọp Rình Nhà
 28. Thằng Ăn Trộm Gà Bỏ Quần Mà Chạy
 29. Thằng Ăn Trộm Được Mời Uống Nước Trà
 30. Ông Cống Quỳnh
 31. Con Chó Với Con Gà
 32. Bốn Anh Thầy Chùa Làm Phước Mà Phải Chết
 33. Anh Làm Quan Em Làm Dân
 34. Thằng Chồng Khờ, Ngồi Ăn Có Dây Dụi
 35. Đại-Trượng-Phu, Chí-Quân-Tử, Với Phú-Trưởng-Giả
 36. Chú Lái Ăn « Ba Mươi Đồng » Thịt Heo
 37. Tham Ăn Với Con
 38. Ăn Cướp Buồm Vì Thằng Bạn Khùng
 39. Ăn Tham Húp Cháo Cứt Rùa
 40. Làm Tỉnh Được Việc, Rộn Không Xong
 41. Nước Tới Trôn Mới Nhảy
 42. Trâu Mọt Chảy Nước
 43. Trần-Miên-Khố-Chuối
 44. Bài Thơ Cái Lưỡi
 45. Anh Học Trò Sửa Liễn Cửa Ngõ Phủ Ông Hoàng
 46. Trét Chai Cho Trơn
 47. Thầy Bói Bị Trác Cổi Quần Vắt Vai Đi Giữa Chợ
 48. Hà-Tiện Đến Chết Cũng Còn Hà-Tiện
 49. Ba Anh Dốt Làm Thơ
 50. Bốn Anh Học Trò Đặt Thơ Trong Chùa
 51. Học Phép Hà-Tiện
 52. Thiên-Lực, Không Phải Nhơn-Lực
 53. Cọp Mắc Bẫy, Không Ai Thèm Cứu
 54. Ruồi, Muỗi, Chim Sắc Với Con Rùa
 55. Con Cóc Với Con Chuột
 56. Hữu Dũng Vô Mưu
 57. Thầy Cho Thuốc Trừ Muỗi
 58. Thợ Hàn Kim
 59. Thầy Pháp Chữa Ma Mèo
 60. Con Gái Cầu Chồng Đại-Vương
 61. Ông Huyện Thanh-Liêm Cả Đời, Vì Một Lời Nói Mất Đức Thanh-Liêm
 62. Mưu Trí Hơn Là Sức Mạnh
 63. Thằng Quáng Manh Đi Làm Rể
 64. Ông Thầy Ăn Khín Bánh Của Học Trò
 65. Con Thỏ Gạt Con Cù, Cứu Cá, Mà Ra Khỏi Nôm
 66. Cọp Mắc Mưu Thỏ Làm Mà Cứu Voi
 67. Nói Phạm Thượng
 68. Người Hay Đi Kiếm Ăn
 69. Thầy Trừ Chồn
 70. Thợ May Bị Đập Dùi Đục Trên Đầu
 71. Chó Sói Và Chồn
 72. Thầy Dạy Ăn Trộm, Thử Học Trò
 73. Con Ruồi Bị Thưa, Bị Đập
 74. Làm Ơn Mắc Oán

Chuyen doi xua 1914 PK - trang bia sau

PDF Chuyện Đời Xưa Trương Vĩnh Ký 1914