Bài 18: ĐÚT SÁP CHO CỌP ĂN KHỎI CHẾT

(Chuyện Đời Xưa – Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

THẰNG hát-bội kia nó giễu cái nầy xâm những ông quan hay ăn hối-lộ: Ý cha chả! hôm trước tôi đi ăn ong về, gặp ông cọp ; tưởng đà xong đời đi rồi.

Hủy! Vậy thì còn gì mầy? Mà may, tao có vác một bó sáp trên vai, tao mới chàng-hảng ra, tao đút sáp ra đàng sau, ổng chạy theo ổng táp, mắc nhai sáp, tao chạy trược  đi khỏi. Xí hụt!