Bài 50: BỐN ANH HỌC TRÒ ĐẶT THƠ TRONG CHÙA

(Chuyện Đời Xưa – Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

BỐN anh học trò đi đường, ghé vào chùa chơi. Ngồi coi ba bàn thấy tượng đồ treo thờ đó, mới rủ nhau làm ít câu thơ chơi.

Anh thứ nhứt thấy tượng Quan-Đế, thì mở rằng: Hớn-Vương ăn ớt mặt đỏ gây!

Người thứ hai thấy tượng Quan-Bình, thì đặt: Bên kia Thái-tử đứng khoanh tay.

Người thứ ba ngó quanh ngó quất, thấy tượng Châu-Xương thì đặt rằng: Thằng mọi râu rìa cầm cái mác.

Còn anh thứ bốn ngó ra, thấy con hạc đạp lưng qui, thì thêm: Ngoài nầy cò quắm đạp cầy thay.