Bài 36: CHÚ LÁI ĂN « BA MƯƠI ĐỒNG » THỊT HEO

(Chuyện Đời Xưa – Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

CHÚ lái mới xuất thân ; mà chứng người rít-róng hà-tiện hà-tặn quá, vắt chày ra mỡ đặng. Bạn bè đi với va, ăn cực ăn khổ lắm. Tới chợ ghé lại mua ăn, sai một thằng bạn lên chợ, mua ba mươi đồng thịt quay, đem xuống hối nó xắt ra: Bây lấy cái thớt bây xắt cho tao một dĩa, còn bao nhiêu bây ăn với nhau.

Ba mươi đồng thịt xắt một dĩa, thì có lẽ nào còn dư giống gì?