Hoang Tu Nguyen_logo 2

bar_divider

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những nhạc phẩm của anh Hoàng Tú Nguyên, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký 1971-1977, hiện sinh sống ở miền nam nước Pháp.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn anh Hoàng Tú Nguyên đã cho phép chúng tôi đăng lại những nhạc phẩm của anh.

bar_divider