Nếu hai chúng mình

Ý thơ: Tiểu Thảo

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên

Ca sĩ: Quốc Đại