ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

Thơ: Vân Hạc

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên (PK 1971-77)

Ca sĩ: Vân Khánh