Anh về anh nhớ

Thơ: Thi Hạnh

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên

Ca sĩ: Quốc Đại