CHIỀU MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

Thơ Hàn Sĩ Nguyên

Nhạc Hoàng Tú Nguyên (PK 1971-77)

Ca sĩ Bích Phương