HUẾ CHỜ HUẾ ĐỢI

Thơ: Hải Uyên

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên (PK 1971-77)

Ca sĩ: Vân Khánh