Tím Huế

Thơ: Diêu Linh

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên

Ca sĩ: Long Nhật