Ước Vọng Đoàn Viên

Thơ: Huy Văn

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên

Ca sĩ: Quốc Đại

Hòa âm: Tiến Luân