HƯƠNG CỎ XUÂN THÌ

Ý Thơ: Minh Châu Thân Ái

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên (PK 1971-77)

Ca sĩ: Nhóm Phù Sa: Phương Tuyền – Quỳnh Hoa – Phương Thùy