TÌNH THÂM NGHIÊM

Nhạc: Hoàng Tú Nguyên

Ý thơ: Tiểu Thảo

Ca sĩ: Nhóm Phù Sa