Couleurs du Monde PPS Hai An_logo 2

Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)

bar_dividerHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những video clips “Couleurs du Monde PPS” của anh Hải An – Trần Ngọc Ẩn, cựu học sinh Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1950-57, hiện đang định cư tại Pháp quốc.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của Anh.

bar_divider