Couleurs du Monde PPS – Tưởng nhớ điêu khắc gia Lê Thành Nhơn

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)