Couleurs du Monde PPS – Thánh Đường

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)