Couleurs du Monde PPS – Em vẫn mơ một ngày về

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)