Áo Trắng Mùa Xuân

Thơ: Nguyễn Thành Thụy, Nhạc: Cao Minh Hưng

Mời nghe MC Nam Lộc giới thiệu Áo Trắng Mùa Xuân:

Mời xem màn múa Áo Trắng Mùa Xuân của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS):