Mối tình Gia Long – Petrus Ký

Nguyễn Thanh Liêm

(Nguồn: Nội san Xuân Đinh Hợi 2007 (số 50), Hội AH trung học Petrus Trương Vĩnh Ký tại Paris Pháp)


Phụ chú: Theo bài báo “Lễ Bình Cơ – An Nam Đại Nữ Học Đường”, trên báo Lục Tỉnh Tân Văn số 300 ra ngày 13-11-1913, thì lễ đặt viên đá của l’Institut des Jeunes Filles Annamites đã diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ngày 5 Novembre 1913, như vậy trường Gia Long đã được khởi công xây dựng trước trường Petrus Ký khoảng 12 năm.

Luc Tinh Tan Van_300 13NOV1913.pdf