Sự thích ứng giữa tư tưởng Phật Giáo với tinh thần dân tộc qua một số tài liệu văn học

GS Khiếu Đức Long

(Nguồn: Trích từ Tạp chí Tư Tưởng số 02, 05-1974, và được Thư Viện Huệ Quang chuyển sang PDF)