Việt Nam Cộng Hòa

Bộ Giáo Dục

Trường Trung Học Petrus Trương-Vĩnh-Ký

Tưởng Thưởng Lục Niên Khoá 1971-1972


Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Trần Tấn Phát, cựu học sinh PK niên khóa 1971-78, đã scan và gửi tặng. Rất mong được đón nhận thêm nhiều tài liệu khác.PDF File Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký-Tưởng Thưởng Lục-NK 1971-72


Các đặc san đã có mặt trên Website Petrus Ký Úc Châu:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những đặc san khác, tài liệu, hình ảnh liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email:

Email: petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.