VIỆT NAM CỘNG HÒA

BỘ GIÁO DỤC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

LẼ PHÁT THƯỞNG LONG TRỌNG

đặt dưới quyền chủ tọa của

TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA

Niên khóa 1970 – 1971

PDF File Lễ Phát thưởng niên khóa 1971-72 trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký


Các đặc san đã có mặt trên Website Petrus Ký Úc Châu:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những đặc san khác, tài liệu, hình ảnh liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email: 

Email: petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.